Μαρία Βεντούρη

Είμαι η Μαρία Βεντούρη γεννήθηκα στην Ελευσίνα, σπούδασα Χρηματοοικονομικά και εκπαιδεύτηκα στην Ψυχολογία της Προσωπικότητας και των Πωλήσεων. Στην επαγγελματική μου πορεία επέλεξα την συνεχή κατάρτιση, παρακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις, σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην ανθρώπινη ανάπτυξη και καθοδήγηση, στην αποτελεσματική επικοινωνία, στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και στη στρατηγική και διοίκηση επιχειρήσεων.

Για τριάντα χρόνια, αποτέλεσα διακεκριμένο στέλεχος Πολυεθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας, έχοντας τη θέση της Διευθύντριας Περιφέρειας. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, λάτρευα να παρακολουθώ  διαρκώς τις ανθρώπινες συμπεριφορές και να ανακαλύπτω τρόπους άρσης των εμποδίων για την επίτευξη στόχων, παρέχοντας καθοδήγηση σε άτομα και ομάδες.

Αναζητώντας τρόπους για την ποιοτική αναβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, γνωρίζω τη μέθοδο των οκτώ (8) διαστάσεων αντίληψης εαυτού και της εμπνευσμένης γεωμετρίας της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας, όπου έλαβα τη γνώση που αποκωδικοποιεί τις ανασταλτικές παραμέτρους της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Σήμερα, εργάζομαι ως Σύμβουλος Σφαιρικής Αντιληπτικότητας και συγκεκριμένα του σεμιναρίου διαχείρισης καθημερινότητας «Πετυχαίνω με ακρίβεια τους στόχους μου». Εκεί αναπτύσσω τεχνικές που οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση, παρέχοντας αποτελεσματική καθοδήγηση καθορισμού και επίτευξης στόχων.


X