Είμαι πολύ χαρούμενος που έχετε συνδεθεί με το Young Scientist University και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλα σας τα μελλοντικά εγχειρήματα

    Professor Erantha Del Mel, PhD-DSc, Director of the American Research Institute of Neurosciences, President of the Institute of Professional Psychologists, US President’s Call to Service Award 2011