Ήρθε η ώρα να την αγκαλιάσει η ανθρωπότητα (Σφαιρική Αντιληπτικότητα)

    Συγχαρητήρια… έχουμε την κοινή αντίληψη να κάνουμε τις δραστηριότητες της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας παγκόσμιες… ήρθε η ώρα να την αγκαλιάσει η ανθρωπότητα.

    Professor Lakshman Madurasinghe, PhD - Cambridge University Network, Chairman Board of Trustees Academic Consortium of the Americas, Secretary General Chamber of Chartered Java Professionals Intl.