Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές μας είναι οι σύμβουλοι που εκπαιδεύουν στη μέθοδό μας τους ασκούμενους ώστε καθένας να βρει τη δική του αλήθεια και να την κάνει πραγματικότητα.