Εμπνευστές/Ιδρυτές

Είναι οι άνθρωποι που, έπειτα από πολλά χρόνια μελέτης και προσωπικής άσκησης, εμπνεύστηκαν τη μέθοδο της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας και υλοποιώντας την, έχουν καταφέρει να κάνουν καλύτερη τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων!