Ακρίβεια - Ένα πανίσχυρο εργαλείο

  • Ακρίβεια - Ένα πανίσχυρο εργαλείο
Ακρίβεια - Ένα πανίσχυρο εργαλείο

 

Η δύναμη της ακρίβειας μας οδηγεί στη ζωή που επιθυμούμε με 2 απλές ερωτήσεις : Δηλαδή, Πότε;