Μαρία Βεντούρη

  Maria Ventouri

  Με τις ιδιότητες της συμβούλου της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας, αναπτύσσει τεχνικές που οδηγούν στην αυτοπραγμάτωση. Παρέχει αποτελεσματική καθοδήγηση καθορισμού και επίτευξης στόχων μέσω ομαδικών συνεδριών και σεμιναρίων. Συντονίζει τα τμήματα του τομέα  «Πετυχαίνω με ακρίβεια τους στόχους μου» του Κλάδου Διαχείρισης Καθημερινότητας της Ακαδημίας. 
  Πιστεύει ότι «ο Άνθρωπος έχει τη δύναμη να δώσει Ζωή στη Ζωή του, βάζοντας στα Θέλω του τη Συνείδηση του Μπορώ, με Ακατανίκητη Αποφασιστικότητα!». 

  Βιογραφικό

  Γεννημένη στην Ελευσίνα, σπουδάζει χρηματοοικονομικά και εκπαιδεύεται στην ψυχολογία της προσωπικότητας και των πωλήσεων. Κατά την επαγγελματική της πορεία καταρτίζεται διαρκώς, παρακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις, σε πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα. Αυτά αφορούν την ανθρώπινη ανάπτυξη και καθοδήγηση, την αποτελεσματική επικοινωνία, την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρηματική στρατηγική- διοίκηση.

  Για τριάντα (30) χρόνια, αποτελεί διακεκριμένο στέλεχος πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας, έχοντας τη θέση της Διευθύντριας Περιφέρειας. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας μελετάει ανθρώπινες συμπεριφορές και ανακαλύπτει τρόπους άρσης των εμποδίων για την επίτευξη στόχων, Παρείχε καθοδήγηση σε άτομα και ομάδες.

  Αναζητώντας τρόπους για την ποιοτική αναβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, εκπαιδεύεται στη μέθοδο της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας, μέσα από την οποία λαμβάνει τη γνώση που αποκωδικοποιεί τις ανασταλτικές παραμέτρους της ανθρώπινης ανάπτυξης.