Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές μας είναι οι σύμβουλοι που εκπαιδεύουν στη μέθοδό μας τους ασκούμενους ώστε καθένας να βρει τη δική του αλήθεια και να την κάνει πραγματικότητα. Επίσης, αναλαμβάνουν την εκπαίδευση όλων όσοι επιλέγουν να γίνουν πιστοποιημένοι σύμβουλοι της μεθόδου μας, αλλά και συντονίζουν τα αυτοτελή σεμινάρια που ανήκουν στην σειρά σεμιναρίων Εμπόδια Τέλος!