Από το blog μας

Το άγχος της αλλαγής: Ο εχθρός μέσα σου! Απόψεις, Άγχος, Σύμβουλοι
26/11/16
Γράφει
ο Ανδρέας Σταυρόπουλος
Η όποια αλλαγή αναγκαστικά σηματοδοτεί μια αλλαγή «βολικότητας». Δηλαδή μια αλλαγή του κατεστημένου τρόπου που κάποιος σκέφτεται, συναισθάνεται και πράττει. Αυτό το είδος της αλλαγής...